Boj o první místo

Vůbec první foglarovkou, kterou mohli čtenáři hromadně číst byl Boj o první místo. Zasloužil se o to časopis Skaut-Junák ve svém 20. ročníku a v roce 1933. vydal Skaut-Junák, Praha bez ilustrací 9...
První knižní vydání se připravovalo rychle, aby stihlo oslavy 25. výročí skautingu v českiých zemích. Na Troském ostrově se ve dnech 30. května až 1. června 1936 konal Jubilejní zemský sjezd Svazu skautů a na něm se kniha...
Začátkem roku 1938 se začaly množit připomínky knihkupců k 1. vydání Boje, který se pomalu stával ležákem v regálech. Ty vedly Mílu Kobese k tomu, aby se rozhodl předělat Salačovu obálku „která prý straší lidi!“ malířem Zdeňkem Burianem. Touto obálkou pak byl opatřen dotisk prvního vydání Boje...
Druhé vydání pochází z roku 1940. O tom, že kniha měla velký odbyt, větší než první vydání, svědčí fakt, že existuje ve dvou knižních variantách. Nejen dvě tiskové varianty, ale i...
V roce 1940 vyšla jedna kapitova z Boje o první místo v Mladém hlasateli. Šlo o kapitolu Běh napříč městem. vydal Melantrich, Praha ilustrace B. Konečný 16 stran rozměry 27,3 × 19,2 cm v č. 16 (14.12.1940) VI. ročníku Mladého hlasatele Obálka (O): Text (T):
V červnu 1941 Foglar Boj znovu upravuje a má jít ke schválení k cenzuře tehdejší fašistické zvůle. Úspěch u cenzury měl také napomoci jakoby omylem vložený letáček ze Salesiánského domova, který...
K třetímu vydání už během války nedošlo. Jeho tajemná historie zamotala mnohému badateli hlavu a došlo tak k tomu, že jsou i dnešní vydání Boje o první místo v nakladatelství Olympie špatně označována. Teprve nedávno se podařilo jeho existenci ověřit. Hlavním důkazem jsou řádky z Foglarova deníku...
V druhé polovině června či začátkem července 1947 vychází čtvrté vydání. Podle původního návrhu smlouvy, měla kniha vyjít v nákladu 10.000 výtisků a to ve dvou etapách po 5.000 kusech výtisků. Toto...
U pátého vydání, jenž se nedostalo roku 1947 na vánoční trh, jak se po celá léta mylně tradovalo na základě tiráže, ale až o rok později (v prosinci 1948!), můžeme konstatovat, že má čtyři varianty desek a dva...
Na jaře roku 1968 byl skauting nakrátko obnoven a v září opět začal vycházet časopis Skaut-Junák. A opět byl jako román na pokračování vybrán román Boj o první místo. Vyšel ve 12 pokračováních a obrázky je doplnil Gustav Krum (originály mu byly později Státní bezpečností zabaveny). vydala Mladá...
Šesté vydání vyšlo v brněnském nakladatelství Blok. Vyšlo na konci roku 1969 s dotiskem v roce 1970. Bylo vázané a mělo přebal se zeleným podtiskem. Bohužel bez ilustrací. Obsahovala však vkládanou přílohu, hru Cestování po tábořištích se zeleno černým tiskem. vydal Blok, Brno přebal a frontispis...
Sedmé vydání vyšlo opět v brněnském nakladatelství Blok a je podobné tomu šestému. Vyšlo v polovině roku 1970, kompletně v broži. Opět bez ilustrací a i töto vydání obsahovalo však vkládanou hru Cestování po tábořištích, tentokráte s červeno černým tiskem. vydal Blok, Brno obálka a...
Osmé knižní vydání na sebe dalo čekat 20 let. Vyšlo v roce 1990 jako vůbec první publikace v nakladatelství Atos v edici Touha. Útlou knížku s kartonovou obálkou nepříliš lákavě ilustroval Břetislav Charwot. vydal Atos, Praha obálka Karel Kárász ilustrace Břetislav Charwot 112 stran rozměry 20 ×...
Deváté knižní vydání z roku 1995 vyšlo poprvé v Olympii, v edici Sebrané spisy, s foglarovským šťastným číslem 13. Text byl důkladně revidován a redakčně upraven. Jako ilustrátor byl vybrán Gustav Krum, jehož zabavené kresby z časopiseckého vydání ve Skautu-Junáku (1968-69) byly ze všech...
Jubilejní 10. vydání spatřilo světlo světa v roce 2004, opět v Sebraných spisech Jaroslava Foglara v Olympii. Uvnitř obsahuje za tiráží reklamy na jiné knihy a na zadní straně desek přibyly nově vydané knihy v Sebraných spisech (obě Kroniky, Z Bobří hráze a Hry Jaroslava Foglara). vydala Olympia,...

O knížkách

17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
23.07.2017 09:29
Jaroslav Foglar už od šedesátých let přitahoval pozornost svých fanoušků mnohem více, než bylo obvyklé u jiných autorů. Myslím tím pozornost na „badatelské“ a sběratelské úrovni. Často šlo o dospělé, kteří na foglarovkách vyrostli, a tyto prožitky v nich byly tak silné, že je cokoli...
02.11.2014 09:42
Je všeobecně známo, že Jaroslav Foglar nedělal s podpisy svých knih (a nejen jich) žádné drahoty. Pozornost ho těšila a autogramy rozdával rád. Nejen, že neodmítal návštěvy, a i pro nečekané a neznámé návštěvníky si pár minut vždy udělal (ačkoli si stěžoval, že ho návštěvy odvádějí od práce), ale...
11.08.2013 09:57
Možná máte v knihovně Poslední tajemství Jana T. od Jaroslava Velinského – Kapitána Kida, četli jste ho a myslíte si tak, že to poslední tajemství už znáte. A třeba vám teď ukážu, že s touto knihou je spojené ještě jiné „tajemství“, které ještě neznáte. Pokud knihu skutečně vlastníte, zkuste se...
04.02.2012 16:01
Vážení přátelé, obdivovatelé díla Jaroslava Foglara!  Před pěti lety si někteří z Vás zakoupili naši knihu Obrazový soupis díla Jaroslava Foglara, která byla, vzhledem k omezenému nákladu, záhy vyprodaná.  Pro trvající zájem o tuto knihu a také proto, že jsme se dobrali celé řady...
16.05.2009 19:24
  Boj o první místo začal vycházet na pokračování ve 20.ročníku (1933/1934) časopisu Skaut-Junák. Ve skutečnosti to měli být Hoši od Bobří řeky, které Foglar redakci zaslal. Ti už čekali tři roky na své vydání. Po neúspěchu v Melantrichu, kam je zaslal do soutěže v roce 1933 o...