Chata v Jezerní kotlině

První knižní vydání je již z října 1939. Vyšlo u Kobese k krásným přebalem a čtyřmi kvaši Zdeňka Buriana na křídovém papíře s žlutým podtiskem. Jinak byla kniha bohatě ilustrována malířem...
Druhé knižní vydání vyšlo velmi záhy po prvním, hned následující rok 1940. Ani toto vydání není označeno číslem ani letopočtem. Zatímco první vydání...
V červenci 1941 byl vydán dotisk druhého vydání. Je jej možno poměrně snadno rozlišit od klasického druhého vydání díky potisku na deskách, který se od druhého vydání odlišuje. U...
Jako 3. vydání označujeme část nákladu sešitů Knihy táborového ohně (KTO) vydávaných Kobesem (sešity čísla 10-19), které přímo Kobes nechal svázat do jiných desek než jaké byly vydány čtenářům pro svízání samostatně zakoupených sešitů. Toto vydání tedy není vidět tak často, přesto k němu existuje i...
V rámci edice Knihy táborového ohně (KTO) vydával Kobes Chatu v Jezerní kotlině v číslech 10-19 od května do července 1941. Kdo chtěl, mohl si následně zakoupit i originální desky s hlavou indiána a nechat si do nich...
Po válce vydal Kobes Chatu v Jezerní kotlině ještě jednou. Čtvrté knižní vydání pěkně ilustroval Bohumír Čermák. Přebal má sice stejnou ilustraci Zdeňka Buriana, ale zadní strana je jiná. vydal Jan Kobes, Praha přebal Z. Burian ilustrace Bohumír Čermák 184 stran rozměry 24,8 × 17,5 cm vyšlo 16....
Státní nakladatelství dětské knihy vydávalo od prosince 1967 v edici Karavana velké sešity v nákladech kolem sta tisíce výtisků. V každém sešitě byl jeden román celý a v zadu další...
V červenci 1969 konečně vyšlo páté knižní vydání. Byla to Mladá fronta, která Chatu vydala v rekorním nákladu 120.000 výtisků. Brožovanou knížku ilustroval Evžen Urban. V knize je chybně uvedeno, že jde o 4. vydání. vydala Mladá fronta, Praha obálka Milan Kopřiva ilustrace Ervín Urban 176...
V roce 1988 byl Albatros rychlejší než Olympia a vydal Chatu ve velkém sešitě kopírujícím dvacet let staré vydání v Karavaně, tentokráte s několika Čermákovámi ilustracemi z komiksové verze...
Olympia vydala svou brožovanou Chatu v Jezerní kotlině v závěru roku 1988, ale na knižních pultech byla až v únoru 1989. Náklad byl rovněž velmi vysoký a knihu nově ilustroval Marko Čermák. vydala Olympia, Praha obálka Marko...
8. vydání vyšlo v Olympii jako součást Sebraných spisů Jaroslava Foglara s pořadovým číslem 10. Vzhledem k dosavadnímu chybnému označování vydání je i zde chybně uvedeno vydání,...
Dvacetitisícový náklad 8. vydání byl rychle rozebrán, a tak Olympia vydala o rok později jeho dotisk. V soupisu vydaných děl Jaroslava Foglara na zadní straně potahu desek nově přibyly Jestřábe vypravuj a Život v poklusu. Nově se zde...
Deváté vydání vyšlo koncem září 1996 v Olympii v nákladu 10.000 výtisků. Text románu byl podroben důkladné jazykové revizi a redakčně upraven. Sazba je nová, úspornější, má...
Desáté vydání je ze začátku dubna 1998 a vyšlo samozřejmě opět v Olympii. Vydání je identické s předcházejícím, až na závěr knihy, kde chybí ediční poznámka, obsah je vysázen na...
V roce 2000 vydala Olympia první dotisk 10. vydání. Za tiráží obsahuje reklamu na foglarovky z roku 2000 a na zadní straně potahu desek jsou uvedeny nově vydané foglarovky Z Bobří hráze a Hry Jaroslava Foglara. Cena...
Rok po 1. dotisku desátého vydání vydala Olympia ještě 2. dotisk. Cena i výčet knih v edici zůstaly stejné, takže se toto vydání jen velmi špatně určuje. Poznávacím znamením může být...
11. vydání opět vydala Olympia v edici Sebrané spisy Jaroslava Foglara. Obsahuje reklamu na Rychlé šípy, Svorné Gambusíny, Rychlé šípy ve Stínadlech, foglarovky v roce 2005 a Dobrodružství s Bobří...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>