Pod junáckou vlajkou

První knižní vydání Vlajky bylo tištěno ve velkém spěchu, těsně před zákazem naší skautské organizace koncem října 1940 u Kobese v Praze a vyšlo ještě před Vánocemi, ale již po zániku...
Původně byl tento dostisk zařazen do roku 1942, podobně jako u jiných kobesovek, které byly také vydány s hrubým zeleným papírem a červeným hřbetem. Existuje však více důvodů (o tom jindy) proč byla nakonec zařazena až do...
Druhé vydání na sebe dalo čekat až do druhé vlny vydávání foglarovek v šedesítých letech. Až nakladatelství Olympia je v červnu 1969 vydalo ve stotisícovém nákladu. Ilustrátory byli...
Třetí vydání vyšlo po mnoha letech v nakladatelství Olympia, a to o prázdninách roku 1991. Kniha Pod junáckou vlajkou byla čtvrtým svazkem sebraných spisů Jroslava Foglara. Obálku nakreslil Ervín Urban, uvnitř...
Čtvrté vydání patří rovněž Olympii a vyšlo o prázdninách roku 1995. Je již druhým vydáním v sebraných spisech J.F. Od předešlého se liší novou obálkou Gustava Kruma, normalizovaným...
Páté vydání z roku 1997 se od předešlého liší jen nepatrně. Potah desek s ilustrací Gustava Kruma i text jsou beze změn. Pouze ediční poznámka v tomto vydání není uvedena a nabídka...
Šesté vydání vychází v roce 1999, a to v podstatě beze změn, jen se podruhé vrací doplněná ediční poznámka. Je to již páté vydání v Olympii a čtvrté v rozmezí posledních...
Šesté vydání mělo v roce 2001 dotisk. Od původního šestého vydání se neliší cenou na zadní straně potahu desek (ta je v obou případech shodně 109,- Kč), ale u dotisku jsou zde uvedeny nově...
Sedmé vydání vyšlo u Olympie v roce 2005. Obsahuje reklamu na Rychlé šípy, Svorné Gambusíny, Rychlé šípy ve Stínadlech, foglarovky roku 2005 a Dobrodružství s Bobří stopou a u...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>