Přístav volá nebyla sice první knihou JF, ale byla první, která vyšla v knižní podobě. O prvenství se postaralo nakladatelství Melantrich. To se k vydání Přístavu volá vrátilo i v šedesátých letech. Mezitím převzal otěže Kobes a poté - v devadesátých letech, již Olympia.

 

 

Přístav volá

Knihu Přístav volá napsal J. Foglar za tři měsíce pro soutěž Melantrichu o nejlepší knihu pro mládež. Tříčlenná porota vybí­rala ze 68 prací a nakonec se 15. 9. 1934 rozhodla rozdělit hlavní cenu 10.000,- Kč mezi tři autory: J. Foglar - Modrý život, J. Heyduk - Hoch a džbán a J. V. Pleva - Hoši s...
Rok vydání tohoto dotisku může být sporný. Nejčastěji se spekuluje o roce 1936, i když masivní reklama k Přístavu od Melantrichu se objevuje až v roce 1939. Bohužel, v dochované korespondenci mezi Foglarem a Melantrichem, žádná informace o dotisku není. To lze vysvětlit jednoduše. Melantrich bez...
Přístav volá byl třetí knihou vydanou Kobesem v sešitech a vyšel v číslech 20 až 26. Na román byly zhotoveny originální desky s hlavou indiána a svázáním jednotlivých sešitů do desek tak vznikla kapesní foglarovka. Mezi knižní vydání ji ale přesto nepočítáme. vydal Jan Kobes a synové, Praha ...
Z nedostatku informací se dnes můžeme jen domnívat, že 2. vydání Přístavu u Kobese vyšlo nejprve jako brož a později i jako vazba. Sled jejího textu na straně 25/26 je totožný s prvním vydáním v roce 1934. U vázaného vydání je část textu na těchto stránkách přeházená. Původní sled textu se vrátil...
Poválečné třetí knižní vydání je netypickou foglarovkou - menšího rozměru (jediná vydaná v tomto rozměru). V tiráži je uvedeno "5. vydání", což je ale chyba nakladatele. Na přebal byla použita stejná...
Dotisk 3. vydání je vzácnější než původní třetí vydání. Vyšel celý v broži a teprve později byla část dovázána. Proto je možné sehnat snáze brožovanou verzi dotisku než původního...
Toto vydání opět zajistil Melantrich. V tiráži je sice uveden rok vydání 1969, ale ve skutečnosti vyšla až v dubnu 1970. Byla pouze vázaná, existuje ale i několik brožovaných knih se stejným přebalem, které byly k...
Páté knižní vydání patří již jako druhý svazek do Sebraných spisů Jaroslava Foglara v Olympii. V tiráži je nesprávně uvedeno 8. vydání (chyba se zřejmě odvíjela už od mylně uvedeného Kobesova vydání z roku 1947). Kniha vyšla jako vázaná, ale zaměstnanci tiskárny si bez vědomí nakladatele vyrobili...
Šesté vydání má nový obrázek na deskách - tentokráte od Marko Čermáka a na zadní straně se objevila reprodukce původního prvního přebalu z roku 1934. Kniha navíc obsahu ediční poznámku od Václava Noska - Windyho. vydala Olympia, Praha obálka a ilustrace Marko Čermák 112 stran rozměry 20,5 × 13,5...
Deset let po šestém vydání přišlo v roce 2005 sedmé. Má nově upravenou ediční poznámku a na zadní straně desek přibyly v soupisu Sebraných spisů vydané knihy od roku 1995, tj. obě Kroniky, Z Bobří hráze a Hry Jaroslava Foglara. vydala Olympia, Praha obálka a ilustrace Marko Čermák 112...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>