Devadesátka pokračuje

Po válce začal Jaroslav Foglar jako šéfredaktor připravovat 28. ročník časopisu Junák. Pro něj začal psát pokračování románu Pod junáckou vlajkou pod názvem Devadesátka pokračuje (impulsem k tomuto...
První knižní vydání Devadesátky vyšlo v Olympii v září roku 1969, tak aby navázalo na předprázdninové vydání Pod junáckou vlajkou. Tak jako první část příběhu ilustrovali knihu společně Bohumil Konečný - Bimba a Gustav Krum. V uvažovaném souboru Foglarovek v Olympii byla třetí v pořadí. Díky...
Druhé vydání Devadesátky vyšlo opět u Olympie, ale až ve třetí vlně vydávání foglarovek v roce 1991. Přestože obálku ilustroval Ervín Urban, uvnitř jsou použity ilustrace Bohumila Konečného a Gustava Kruma...
Třetí vydání z roku 1995 je opět z Olympie a již podruhé v Sebraných spisech. Tentokráte byly v textu provedeny jazykové a stylistické úpravy. Ilustrace osvědčené dvojice Konečný - Krum zůstaly, ale obálka...
Čtrvé vydání z února 1998 je téměř totožné s předcházejícím. Neobsahuje však ediční poznámku ani reklamy na konci knihy. Výčet sebraných spisů J.F. na zadní straně obálky je doplněn...
Dotisk čtvrtého vydání vydala Olympia v roce 2000. Cena se od roku 1998 nezměnila, ale v Sebraných spisech mezitím přibyla kniha Z Bobří hráze a v knize se mezitím objevila ediční poznámka Václava Noska...
Páté vydání vyšlo v Olympii v roce 2005. Zůstala ediční poznámka z dotisku 4. vydání, od čárového kódu zmizela cena a v soupisu Sebraných spisů přibyly Hry Jaroslava Foglara. vydala Olympia,...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>