Strach nad Bobří řekou

V zápisníku 13 bobříků, který vydal Puls Ostrava roku 1970, vyšlo "Rikitanovo proroctví", které je v knize poslední kapitolou. V té době však Foglar nic jiného ze Strachu napsaného neměl. Román tedy jaksi vznikal odzadu. vydal Puls, Ostrava obálka a ilustrace J. Foglar sestavil J. Foglar 80...
13. prosince 1986 vyšla v Hlasu revoluce upoutávka na vydávání Strachu nad Bobří řekou, ale během celého roku 1987 nic nevyšlo a v roce 1988 vyšlo jedno pokračování. Koncem června se pak objevilo...
Teprve až týdeník Naše rodina začal v lednu 1989 Strach nad Bobří řekou pravidelně na pokračování tisknout. Vycházel téměř celý rok a jeho poslední, 47. pokračování, vyšlo ve dnech "sametové revoluce". První vydání Strachu bylo tedy časopisecké právě tak, jak tomu bylo u Hochů. vydala Naše rodina,...
První knižní vydání připravilo nakladatelství Olympia ještě před založením edice Sebrané spisy Jaroslava Foglara. Vysoký náklad sto tisíc výtisků odpovídal předpokládanému hladu po...
Zápisník 13. bobříků vyšel v nakladatelství Šebek & Pospíšil v roce 1991, a protože je obsahově totožný se zápisníkem z roku 1970, obsahuje i ukázku ze Strachu nad Bobří řekou - kapitola Rikitanovo...
Druhé knižní vydání vyšlo o prázdninách roku 1993 opět v Olympii. V edici Sebrané spisy má pořadové číslo 9. Od prvního vydání se liší pevnou vazbou a potahem s novým...
Třetí knižní vydání rovněž vydala Olympia, podruhé v edici Sebrané spisy. Vydání z roku 1995 se od předešlého liší kromě ceny jen přidáním ediční poznámky v závěru, údaji...
Čtvrté knižní vydání z roku 1999 patří, tak jako všechna předešlá, Olympii. Od třetího se opět liší jen v maličkostech - doplněnou ediční poznámkou, tiráží a zadní částí...
Přesně dva roky po čtvrtém vydání vydala Olympia jeho dotisk. Obsahuje stejnou ediční poznámku a na první pohled ho odlišíte nově vydanými knihami v edici Sebrané spisy - Z Bobří hráze a Hry Jaroslava Foglara. Cena...
Páté vydání opět vyšlo v Sebraných spisech u Olympie. Za tiráží obsahuje reklamy na foglarovky vydané v roce 2006 a u čárového kódu na zadní straně potahu už není uvedena...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>