Náš oddíl

V období "Pražského jara" od 13. dubna do 18. května 1968 bylo v sobotní Mladé frontě bylo otištěno několik kapitol na ukázku. V úvodu se píše, že knížka má vyjít až za dva až tři roky a právě proto...
Od dubna 1985 začal vycházet Náš oddíl na pokračování v Novoměstském zpravodaji  - regionálním měsíčníku z Nového Města nad Metují. V dubnu byl otištěn úvod a od...
Situace se v roce 1989 začala obracet k lepšímu, přesto ale ani další regionální časopis Frymburské ozvěny (Nový Hrádek) s vydáváním Našeho oddílu na pokračování neuspěl. Pokus byl umlčen...
Konečně došlo k 1. knižnímu vydání, a to roku 1992 v nakladatelství Atos. Brožovaná knížečka vyšla v edici Touha s pořadovým číslem 6 a ilustroval ji Michal Kocián. Toto nakladatelství se chtělo zaměřit...
Za druhé vydání vděčíme Olympii, která v roce 1996 zařadila do edice Sebrané spisy s pořadovým číslem 17. Tentokrát je už text úplný, s pečlivými redakčními úpravami, převážně...
Třetí vydání z roku 1998 je úplným přetiskem předešlého. Dokonce i v ediční poznámce přibylo jen jediné slovo. Jiné jsou pouze některé údaje v tiráži a na obálce. Nejviditelnější...
V roce 2000 vydala Olympia dotisk 3. vydání. Od třetího vydání ho odlišíme snadno podle zadní strany desek, kde je výčet sebraných spisů podbarven trochu jinou barvou a jsou na něm nově uvedeny knihy Z Bobří hráze...

O knížkách

17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
23.07.2017 09:29
Jaroslav Foglar už od šedesátých let přitahoval pozornost svých fanoušků mnohem více, než bylo obvyklé u jiných autorů. Myslím tím pozornost na „badatelské“ a sběratelské úrovni. Často šlo o dospělé, kteří na foglarovkách vyrostli, a tyto prožitky v nich byly tak silné, že je cokoli...
02.11.2014 09:42
Je všeobecně známo, že Jaroslav Foglar nedělal s podpisy svých knih (a nejen jich) žádné drahoty. Pozornost ho těšila a autogramy rozdával rád. Nejen, že neodmítal návštěvy, a i pro nečekané a neznámé návštěvníky si pár minut vždy udělal (ačkoli si stěžoval, že ho návštěvy odvádějí od práce), ale...
11.08.2013 09:57
Možná máte v knihovně Poslední tajemství Jana T. od Jaroslava Velinského – Kapitána Kida, četli jste ho a myslíte si tak, že to poslední tajemství už znáte. A třeba vám teď ukážu, že s touto knihou je spojené ještě jiné „tajemství“, které ještě neznáte. Pokud knihu skutečně vlastníte, zkuste se...
04.02.2012 16:01
Vážení přátelé, obdivovatelé díla Jaroslava Foglara!  Před pěti lety si někteří z Vás zakoupili naši knihu Obrazový soupis díla Jaroslava Foglara, která byla, vzhledem k omezenému nákladu, záhy vyprodaná.  Pro trvající zájem o tuto knihu a také proto, že jsme se dobrali celé řady...
16.05.2009 19:24
  Boj o první místo začal vycházet na pokračování ve 20.ročníku (1933/1934) časopisu Skaut-Junák. Ve skutečnosti to měli být Hoši od Bobří řeky, které Foglar redakci zaslal. Ti už čekali tři roky na své vydání. Po neúspěchu v Melantrichu, kam je zaslal do soutěže v roce 1933 o...