Náš oddíl

V období "Pražského jara" od 13. dubna do 18. května 1968 bylo v sobotní Mladé frontě bylo otištěno několik kapitol na ukázku. V úvodu se píše, že knížka má vyjít až za dva až tři roky a právě proto...
Od dubna 1985 začal vycházet Náš oddíl na pokračování v Novoměstském zpravodaji  - regionálním měsíčníku z Nového Města nad Metují. V dubnu byl otištěn úvod a od...
Situace se v roce 1989 začala obracet k lepšímu, přesto ale ani další regionální časopis Frymburské ozvěny (Nový Hrádek) s vydáváním Našeho oddílu na pokračování neuspěl. Pokus byl umlčen...
Konečně došlo k 1. knižnímu vydání, a to roku 1992 v nakladatelství Atos. Brožovaná knížečka vyšla v edici Touha s pořadovým číslem 6 a ilustroval ji Michal Kocián. Toto nakladatelství se chtělo zaměřit...
Za druhé vydání vděčíme Olympii, která v roce 1996 zařadila do edice Sebrané spisy s pořadovým číslem 17. Tentokrát je už text úplný, s pečlivými redakčními úpravami, převážně...
Třetí vydání z roku 1998 je úplným přetiskem předešlého. Dokonce i v ediční poznámce přibylo jen jediné slovo. Jiné jsou pouze některé údaje v tiráži a na obálce. Nejviditelnější...
V roce 2000 vydala Olympia dotisk 3. vydání. Od třetího vydání ho odlišíme snadno podle zadní strany desek, kde je výčet sebraných spisů podbarven trochu jinou barvou a jsou na něm nově uvedeny knihy Z Bobří hráze...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>