Z Bobří hráze

Hned v 1. ročníku Malého hlasatele, přesně ve 2. čísle ze 14. září 1935, našli čtenáři rubriku "Skautská stezka - vede Jaroslav Foglar" i s pěknou hlavičkou. Přes jasné kvality však rubrika netrvala dlouho, jen...
V říjnu 1939 v 7. čísle V. ročníku Mladého hlasatele obnovil Jestřáb pravidelnou rubriku Skautská stezka z roku 1935, jen s novým názvem Junácká stezka. Nepatrná změna názvu byla odrazem toho, že...
Měsíc po zrušení rubriky Junácká stezka rubrika pokračovala již pod názvem Z Bobří hráze. Náplň zůstala stejná, jen se nepsalo o Dvojce, ale o Hoších od Bobří řeky. 17. května 1941 byl Mladý...
Od března 1970 je do pravidelné dvoustrany Skautskou stopou zařazován "Jestřábův sloupek", který byl jakýmsi pokračováním Bobří stopy. Časopis Skaut-Junák se však v srpnu 1970 opět na mnoho let odmlčel. vydal Junák,...
V dubnu 1990 se několik Foglarových příznivců rozhodlo obnovit časopis Mladý hlasatel. Když začínal, obsahoval samozřejmě i rubriku Z Bobří hráze. Nešlo však o výběr ze starých Foglarových textů, ale o...
Bobří hráz nevycházela jen v časopisech spojených s Jaroslavem Foglarem, ale i v řadě jiných. Naleznete ji třeba v Trampu 1990, v Hlasateli 1991 a řadě dalších podobně zaměřených časopisech. Jedním z nich byl i časopis Zvonky,...
Výběr z návodů "Z Bobří hráze" vyšel také v knize Zlaté údolí - Příběhy ze starých časopisů. Šlo o Bobří hráze vycházející v časopisech Vpřed doplněné dalším...
V roce 1998 se dohodl Miloš Zapletal s Jaroslavem Foglarem a nakladatelstvím Olympia na sestavení knihy s náměty a nápady obsažených ve starých časopisech v rubrikách Z Bobří hráze. Kniha navazuje na předchozí výběr...
V roce 2002 vydala Olympia dotisk prvního vydání. Ediční poznámka zůstala stejná jako před třemi roky. Odlišit tento dotisk je ale snadné, na zadní straně potahu desek je nově uvedena kniha Hry Jaroslava Foglara a pod...
Druhé vydání vyšlo v roce 2007. Ediční poznámka opět nedoznala změn a jednoduchá odlišnost je opět na zadní straně potahu desek. Jsou zde nově vydané knihy v Sebraných spisech a pod čárovým kódem...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>