Tajemná Řásnovka

V roce 1965 nečekaně zazvonil u dveří Foglarova bytu dr. Jaroslav Novák, ředitel nakladatelství Blok v Brně, a zeptal se Jaroslava Foglara, zda nemá nějaký dosud neotištěný rukopis. Byla to rajská hudba pro Jestřábovy uši...
V roce 1967 se objevila ukázka Tajemné Řásnovky v časopisu  Zálesák. Jednalo se o kapitolu Klubovna u půdy. vydal Svazarm, Brno 32 stran rozměry 20,1 × 14,7 cm kapitola Klubovna u půdy vyšla v časopise Zálesák v...
I druhé vydání Tajemné Řásnovky zajistil Blok Brno - bylo to v roce 1970. Ve větším nákladu (60.000 výtisků), ale v menším formátu a bez obrázků. Desky jsou v červeném plátně a přebal...
I do třetice vyšlo vydání Tajemné Řásnovky opět v Bloku. Paperbackové vydání má podtitul - a jiné příběhy pro chlapce. V knize jsou totiž kromě Řásnovky další dva příběhy od jiných...
Čtvrté vydání z roku 1994 vyšlo již v Olympii, poprvé jako 12. svazek Sebraných spisů Jaroslava Foglara. Nové ilustrace jsou od Marko Čermáka, v textu jsou redakční jazykové a stylistické úpravy a...
Páté vydání vyšlo v roce 1997 opět v Olympii, v téže edici a úpravě. Liší se od předešlého vydání  nezařazením ediční poznámky a přehledu foglarovek a samozřejmě...
Po pouhých dvou letech, v roce 1999, vychází opět v Olympii ve stejné edici Tajemná Řásnovka již v šestém vydání. Stejná úprava, ilustrace, jen se vrátila upravená...
Dotisk 6. vydání vyšel v roce 2001 a obsahuje stejnou ediční poznámku jako původní šesté vydání. Několik odlišností přesto najdeme. Jednak se v dotisku objevují jiné reklamy...
V roce 2006 vyšlo 7. vydání, tradičně již u Olympie. Neobsahuje ediční poznámku a nejsnazším rozlišovacím znakem je absence ceny u čárového kódu na zadní straně desek. vydala Olympia,...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>