Tábor smůly

Jaroslav Foglar napsal v letech 1923 až 1940 více než tři desítky povídek, které publikoval v časopisech Junák a Slovíčko (dětská příloha nedělního Českého slova). Po úspěchu svých prvních...
Knižně vyšel poprvé Tábor smůly u Kobese koncem roku 1938 jako čtvrtá foglarovka. Úsměvnou knihu vyzdobil veselými obrázky tehdy známý skautský kreslíř K.T.Neumann. Stejný kreslíř vytvořil...
Již po dvou letech od prvního vydání vychází vydání druhé. Je tedy vidět, že o skautské taškařice byl velký zájem. Oproti prvnímu vydání jsou všechny desky tohoto druhého...
Neutuchající zájem po tomto titulu přiměl Kobese k dalšímu dotisku. Tentokráte již ale nešlo o samostatné vydání, ale o nehlášený dotisk (důvody jsou více rozebírány u Hochů...
V období 2. vlny vydávání foglarovek (1965 - 1971) vyšlo několik kapitol Tábora smůly v časopisech ABC a Junák. Ilustrovaly je Adolf Born a Vladimír Jiránek. jednotlivé povídky vycházely...
Téměř další půlstoletí čekal Tábor smůly na další, v pořadí třetí, knižní vydání. Postaralo se o něj vydavatelství Novinář v roce 1990. V záplavě paperbacků té doby...
Obnovený časopis Junák v letech 1990 a 1991 opět otiskl postupně 18 kapitol z Tábora smůly, včetně původních ilustrací. vydal Junák, Praha ilustrace K. T. Neumann 18 pokračování vycházelo na pokračování od č. 0 /březen...
Čtvrtým vydáním - s výraznými redakčními i autorskými úpravami - se Tábor smůly v roce 1994 poprvé objevil v Olympii. Na přání autora obsahuje původní Neumannovy ilustrace, které v...
Páté vydání z roku 1996 se od čtvrtého téměř neliší, pouze zde není zařazena ediční poznámka ani bibliografie. U těchto vydání je jednoduchým srovnávacím znakem zadní strana...
V roce 1998 vyšel Tábor smůly v 6. vydání. Neliší se v ničem od předešlého, pouze jsou za obsahem zařazeny reklamy na foglarovky v Olympii a cena uvedená na zadní straně je opět vyšší (99,-...
Dva roky po 6. vydání vydala Olympia jeho dotisk. Cena na zadní straně potahu zůstala stejná, ale nově se v seznamu vydaných sebraných spisů objevila kniha Z Bobří hráze. vydala Olympia, Praha obálka Marko Čermák ilustrace K. T....
Za tiráží obsahuje reklamy na Tábor Zelené příšery a komiks Hoši od Bobří řeky. Na zadní straně potahu desek už nenajdete u čárového kódu cenu a mezi Sebranými spisy se zde objevily nově vydané knihy...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>