Život v poklusu

Kniha o Dvojce byla rozepsaná již v roce 1949, ale nikdy nebyla dokončena. Existuje 74 stran obsahujících vzpomínky na Jestřábovo dětství, jeho počátky ve skautingu až po první roky vedení Dvojky. Rukopis bohužel končí už v roce...
Směr - podnikový týdeník zaměstnanců Králopolské strojírny v Brně, otiskoval životopis na pokračování. Naprostá většina kapitol byla pro čtenáře nová, přestože některé byly známé jako...
V září 1987 začal Jestřáb sestavovat "Výňatky ze starých kronik, Čigolik, Vánočních dopisů a jiných oddílových písemností, dopisy a články, povídky, kritiky, úvahy a názory,...
V Signálu vyšlo celkem 36 pokračování se 100 kapitolami Života v poklusu. Ani zde se neobjevil žádný obrazový materiál (vyjma jedné fotografie v posledním čísle). Některé kapitoly zde byly sloučeny pod jeden...
První část Života v poklusu (druhá ještě v té době nebyla dopsána) vyšla v TJ Sokol Silůvky u Brna. Publikace byla doplněna obrazovým materiálem (narozdíl od časopiseckých vydání) a obálku...
Pro vydavatelství Magnet-Press, které vydávalo časopis Signál, připravil Jiří Stegbauer na listopad 1990 upravenou a asi o čtvrtinu zkrácenou verzi Života v poklusu. Vyšla pod názvem Po stopách rychlých šípů v...
V letech 1994 až 1996 vyšlo také 81 pokračování Života v poklusu v novinách Svobodné slovo vydávaných Melantrichem. Využit k tomu byl Sloupek publicistů. vydal Melantrich, Praha 81 pokračování rozměry 47,3 × 31,6...
Druhé kompletní vydání Života v poklusu vyšlo už v Olympii v edici Sebrané spisy Jaroslava Foglara pod pořadovým číslem 21. Ve spolupráci s autorem byl text doplněn a upraven a přibyly i nové fotografie - ať už od...
Po osmi letech od 2. vydání vydala Olympia třetí. Jeho identifikace je velice jednoduchá, na přední straně potahu desek je přes roh umístěn červený proužek s textem "NOVÉ DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ". Obsahuje nově přidané...

O knížkách

17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
23.07.2017 09:29
Jaroslav Foglar už od šedesátých let přitahoval pozornost svých fanoušků mnohem více, než bylo obvyklé u jiných autorů. Myslím tím pozornost na „badatelské“ a sběratelské úrovni. Často šlo o dospělé, kteří na foglarovkách vyrostli, a tyto prožitky v nich byly tak silné, že je cokoli...
02.11.2014 09:42
Je všeobecně známo, že Jaroslav Foglar nedělal s podpisy svých knih (a nejen jich) žádné drahoty. Pozornost ho těšila a autogramy rozdával rád. Nejen, že neodmítal návštěvy, a i pro nečekané a neznámé návštěvníky si pár minut vždy udělal (ačkoli si stěžoval, že ho návštěvy odvádějí od práce), ale...
11.08.2013 09:57
Možná máte v knihovně Poslední tajemství Jana T. od Jaroslava Velinského – Kapitána Kida, četli jste ho a myslíte si tak, že to poslední tajemství už znáte. A třeba vám teď ukážu, že s touto knihou je spojené ještě jiné „tajemství“, které ještě neznáte. Pokud knihu skutečně vlastníte, zkuste se...
04.02.2012 16:01
Vážení přátelé, obdivovatelé díla Jaroslava Foglara!  Před pěti lety si někteří z Vás zakoupili naši knihu Obrazový soupis díla Jaroslava Foglara, která byla, vzhledem k omezenému nákladu, záhy vyprodaná.  Pro trvající zájem o tuto knihu a také proto, že jsme se dobrali celé řady...
16.05.2009 19:24
  Boj o první místo začal vycházet na pokračování ve 20.ročníku (1933/1934) časopisu Skaut-Junák. Ve skutečnosti to měli být Hoši od Bobří řeky, které Foglar redakci zaslal. Ti už čekali tři roky na své vydání. Po neúspěchu v Melantrichu, kam je zaslal do soutěže v roce 1933 o...