Život v poklusu

Kniha o Dvojce byla rozepsaná již v roce 1949, ale nikdy nebyla dokončena. Existuje 74 stran obsahujících vzpomínky na Jestřábovo dětství, jeho počátky ve skautingu až po první roky vedení Dvojky. Rukopis bohužel končí už v roce...
Směr - podnikový týdeník zaměstnanců Králopolské strojírny v Brně, otiskoval životopis na pokračování. Naprostá většina kapitol byla pro čtenáře nová, přestože některé byly známé jako...
V září 1987 začal Jestřáb sestavovat "Výňatky ze starých kronik, Čigolik, Vánočních dopisů a jiných oddílových písemností, dopisy a články, povídky, kritiky, úvahy a názory,...
V Signálu vyšlo celkem 36 pokračování se 100 kapitolami Života v poklusu. Ani zde se neobjevil žádný obrazový materiál (vyjma jedné fotografie v posledním čísle). Některé kapitoly zde byly sloučeny pod jeden...
První část Života v poklusu (druhá ještě v té době nebyla dopsána) vyšla v TJ Sokol Silůvky u Brna. Publikace byla doplněna obrazovým materiálem (narozdíl od časopiseckých vydání) a obálku...
Pro vydavatelství Magnet-Press, které vydávalo časopis Signál, připravil Jiří Stegbauer na listopad 1990 upravenou a asi o čtvrtinu zkrácenou verzi Života v poklusu. Vyšla pod názvem Po stopách rychlých šípů v...
V letech 1994 až 1996 vyšlo také 81 pokračování Života v poklusu v novinách Svobodné slovo vydávaných Melantrichem. Využit k tomu byl Sloupek publicistů. vydal Melantrich, Praha 81 pokračování rozměry 47,3 × 31,6...
Druhé kompletní vydání Života v poklusu vyšlo už v Olympii v edici Sebrané spisy Jaroslava Foglara pod pořadovým číslem 21. Ve spolupráci s autorem byl text doplněn a upraven a přibyly i nové fotografie - ať už od...
Po osmi letech od 2. vydání vydala Olympia třetí. Jeho identifikace je velice jednoduchá, na přední straně potahu desek je přes roh umístěn červený proužek s textem "NOVÉ DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ". Obsahuje nově přidané...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>