Modrá rokle

Modrá rokle měla opačný směr tvorby než předchozí knihy. Nejprve vznikl kreslený seriál a teprve poté kniha. Kreslený seriál byl složen ze tři sešitů. Všechny je ilustroval Kája Saudek a první spatřil světlo světa v...
Druhé vydání kresleného zpracování Modré rokle vyšlo v téměř stejném provedení jako první (pouze s šedou obálkou), nicméně v desetkrát větším nákladu....
Časopis Cihláček, který vydávalo Střední odborné učiliště Průmstav v Pardubicích vydával od května 1988 do června 1989 Modrou rokli na pokračování. vydal SSM SOU Průmstav, Pardubice nakreslil Kája Saudek rozměry 30...
Dalšího vydání se Modrá rokle dočkala v příloze Svobodného slova - Slovu na sobotu. Vycházela od 27.8.1988 do 4.2.1989. vydal Melantrich, Praha nakreslil Kája Saudek rozměry 47,3 × 31,7 cm 24 pokračování +...
Poté co byla Modrá rokla vydána v Cihláčku na pokračování, vydalo SOU Průmstav Pardubice v roce 1989 ještě i souborný sešit s příběhem Modrá rokle. vydal ČUV SSM SOU Průmstav, Pardubice nakreslil Kája Saudek 24...
Modrá rokle se poprvé objevila v barevném provedení v komixovém časopisu Kometa. Kája Saudek dokreslil některé obrázky tak, aby v časopisu zaplnil vymezené stránky. vydala Svépomoc, Praha nakreslil Kája...
Pro souborné vydání komiksů Jaroslava Foglara pod názvem Svorní gambusíni byla vybrána původní verze seriálu (bez úprav pro časopis Kometa) a byl Kájou Saudkem nově kolorován. vydala Olympia, Praha obálka s...

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>