1996 - 9. vydání - Olympia

Deváté vydání vyšlo koncem září 1996 v Olympii v nákladu 10.000 výtisků. Text románu byl podroben důkladné jazykové revizi a redakčně upraven. Sazba je nová, úspornější, má méně stránek, ale Čermákovy obrázky zůstaly. Poprvé se však objevila ediční poznámka. Tiráž již uvádí správné pořadí vydání, ale rychleji toto vydání určíte podle ceny 89,- Kč na zadní straně potahu desek.

vydala Olympia, Praha
obálka Marko Čermák
ilustrace Marko Čermák
168 stran
rozměry 20,6 × 13,5 cm
Ediční poznámka Václav Nosek-Windy /21. 6. 1996/
Sebrané spisy Jaroslava Foglara sv. 10
vyšlo koncem září 1996 v nákladu 10.000 ks 

Zadní strana desek: Desky:
Desky Desky

O knížkách

22.12.2020 09:44
Všichni nadšenci už určitě ví, že jsme se po mnoha letech teď v prosinci dočkali 1. knižního vydání Grifinova Poselství ze Stínadel. Jelikož jsem se na něm trochu podílel, mám z toho samozřejmě radost o to větší. Říkal jsem si, čím tuto událost oslavit i zde na Foglarovci. Nakonec mě svým...
08.11.2020 13:04
Ve foglarovském světě se pohybují lidé s různými zájmy. Jsou tak mezi námi „shraňovatelé“, kteří tvoří sbírku (ale moc v ní nebádají), badatelé (ať už se sbírkou nebo bez ní) nebo i „jen“ příznivci (nemají ambici ani bádat ani sbírat, ale rádi si přečtou zajímavý text). Sám se řadím mezi sběratele...
17.10.2020 11:34
Znalci vědí, že 3. číslo II. ročníku Vpředu je k dispozici převážně v černobílé podobě, i když existují vzácněji i barevné výtisky. Zkusil jsem se na toto téma podívat očima Jaroslava Foglara:   Nápad koupit s Kobesem před koncem války tu německou tiskařskou mašinu se ukázal jako velmi dobrý....
04.10.2020 15:33
Po sepsání článku s ohlédnutím na konci minulého roku jsem trochu čekal, že se najde pár věcí, o kterých jsem třeba ani nevěděl. Sice toho není moc (nebo se to ke mně stále nedostalo), ale dva kousky se nakonec našly: 1)    2017 – Více autorů: S Jestřábem v srdci (BÍLÁ varianta,...
23.12.2019 15:01
Konec desetiletí je příležitostí k ohlédnutí. Jelikož jsem se ve foglarovském světě celou tu dobu pohyboval, postupně jsem do sbírky získával různé přírůstky, vznikající vesměs z nadšení tvůrců. Limit "malého nákladu" mám do 300 ks, ale často vzniká třeba i jen 5-10 ks. Někdy jsou k prodeji, někdy...
1 | 2 >>